İYTE EBU Burs 2023-24 Akademik Yılı Gerçekleşme

(05 Nisan 2024 itibarıyla)

20.09.2022 tarihinde kurulan İYTE Rektörlüğü Eğitim Bursu Ofisi Koordinatörlüğü (EBU), 2023 yılı içerisinde; öğrencilerimizin kendilerini geliştirme süreçlerinde karşılaşabilecekleri maddi dar boğazları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla, İYTE Vakfı ve/ve ya diğer Vakıflar, Dernekler, vb burs olanaklarını duyurmuş ve İYTE Vakfı burslarının başvuru toplama aşamasından öğrencimize ulaştırılmasına kadar geçen süreçte yer almış, Rektörlüğümüzce yönlendirilen süreçlerde de, İYTE Vakfı burs  olanaklarının arttırılması ve tanıtımında aktif rol almıştır.

2023-2024 Akademik Yılı bursiyer başvuru çağrısı 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılmıştır. Yaklaşık 600 lisans öğrencimizin başvurusu Komisyonumuzca değerlendirilerek, öncelik sıralaması yapılmış ve yaklaşık 400 öğrencimizin burslandırılma süreci başlatılmıştır.

Bireysel bağışçılar ve firmalarla yapılan “Burs Bağış Koşulları” anlaşmalarında belirtilen koşulları sağlayan toplam 255 öğrencimiz İYTE EBU aracılığıyla ve İYTE Vakfı tarafından en az 1000 TL/Ay olacak şekilde burslandırmıştır.  Ödeme detayları aşağıdaki gibidir:

  • 119 öğrencimiz 9 ay boyunca; 1000 TL/Ay
  • 45 öğrencimiz 10 ay boyunca, 5 öğrencimiz de 9 ay boyunca: 1150 TL/Ay
  • 10 öğrencimiz 10 ay boyunca: 1500 TL/Ay
  • Enstitümüze Birinci sıradan giren öğrencimiz 9 ay boyunca: 2000 TL/Ay
  • 10 öğrencimiz 10 ay boyunca: 100$ karşılığı TL/Ay
  • 65 öğrencimiz de 9 ay boyunca YEMEK bursu TL/Ay şeklinde burslandırılmıştır.

İYTE EBU tarafından, İYTE Vakfı (Firma/Kuruluş Bağış protokolleri ve bireysel ödemeler), İYTE Vakfı dışındaki vakıflar, dernek ve gruplara burslandırılmak üzere bildirilen toplam İYTEli öğrencilerimizden

  • 144’ü en az 1000 TL/AY olacak şekilde burslandırılmıştır.

Yemek burslarının öğrenci hesaplarına aktarımı her ayın ilk haftası yapılırken diğerlerinin öğrencilerimizin hesaplarına aktarımları her ayın son haftası yapılmaktadır.

Değerlendirme Kriterleri:

İYTE Eğitim Bursu Komisyonu, başvuruları; ebeveyn kaybı, şehit/gazi yakınlığı, engellilik veya 1.dereceden engelli yakınlığı, kronik hastalık durumu, mal varlığı, gelir durumu, boşanmış ebeveyn, okuyan kardeş sayısı, transkript not ortalaması, vb kriterlerine göre değerlendirir, puanlar ve İYTE Vakfına bağış yapan kurum, kuruluş ve bireylerce ya da İYTEli öğrencilere kontenjan ayırdığını belirten diğer vakıf, dernek ve gruplarca belirlenen burs verilme şartları ve önceliklerini gözeterek,

  • İhtiyaç,
  • başarı ve
  • ihtiyaç ve başarı bursları başlıklarında sınıflandırır.
  KRİTERLER İlk Aşama İkinci Aşama
    PUANLAMA TALEP BELGESİ
1 Şehit ve Gazi Yakını (1.derece) 5 Belge talebi
2 Ebeveyn Kaybı 10 Belge talebi
3 Engelli ve/veya 1.dereceden Engelli Yakını Olmak 5 Belge talebi
4 Mal Varlığına (Gayri menkule Sahip Olmamak) – (kirada olmak) 5 Belge talebi
5 Az/Düşük Gelirle Geçim Belge talebi
  11.402,32 TL ve altı 15
  11.402,33 TL -22.000 TL 10
  22.001 TL – 35.000 TL 6
6 Kronik Hastalığı Olmak (ve 1. Derece yakınlıkta aile bireyleri) 5 Belge talebi
7 Depremde Mal Kaybı 10 Belge talebi
8 Boşanmış Ebeveyne Sahip Olmak 5 Belge talebi
9 Okuyan kardeşe/kardeşlere sahip olmak (x2) (Max. 6 Puan alınabilir) 2 Belge talebi

 

Başvuru Toplama:

Başvurular her akademik yıl başında, dijital başvuru formunun doldurulması yoluyla toplanır. Form içeriğinde istenen belgeler Tablo 1’e aktarılmıştır.

Tablo 1: Öğrencilerden Talep Edilen Belgeler

NO İSTENEN BELGE AÇIKLAMA
1 NÜFUS KAYIT Tüm aile bireylerini gösterir “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“ Anne veya Babanızın E-Devletinden alınacaktır. (‘Nüfus Kayıt Örneği Belge’si oluştururken Nüfus Kayıt Örneği Tipi Bölümünden “Nüfus Aile”yi seçmeniz gerekmektedir) (Dosya formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
2 KİMLİK BİLGİLERİ Öğrenciye ait E-Devlet’ten Kimlik Bilgilerim sayfasının çıktısı (Dosya Formatı: PDF veya JPEG) Almak için tıklayınız.
3 ADLİ SİCİL KAYDI Adli Sicil Kaydı (Öğrenciye ait E-Devlet’ten alınan “Adli Sicil Kaydı Sorgulama” sonuç ekranı (Dosya formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
4 ENGELLİLİK Öğrencinin/1.dereceden aile bireylerinin rapora bağlı engelli olma durumu varsa belgesi (İlgili Hastaneden (Dosya Formatı: JPEG) ya da Sağlık Bakanlığı E-devlet Portalından) (Dosya formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
5 KRONİK HASTALIK Öğrencinin/1. Dereceden aile bireylerinin Kronik Hastalık Raporu (E-nabız sisteminden) (Dosya Formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
6 ŞEHİT/GAZİ Öğrencinin anne veya babası resmi görevde iken şehit veya gazi olmuş ise belgesi veya noterden onaylı belgesinin taratılmış hali (Şehit/Gazi olan Anne/babanın mensubu olduğu Kuv.K.lığı, J.Gn.K.lığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan) (Dosya formatı: PDF veya JPEG)
7 MAL BEYAN Mal Beyanı Belgesi (Başvuru sahibi ve 1. Derece yakınlıkta aile bireyleri için) (Dosya Formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
8 GELİR BİLGİSİ Gelir beyanı ile ilgili olarak anne babanın çalıştığı kurumdan alınan imzalı maaş bordrosu/emekli iseler, E-Devlet’ten ‘4A/ 4B/ 4C Emekli Aylık Bilgisi’ sonuç ekranının barkotlu çıktısı (Dosya formatı: PDF ya da JPEG) Almak için tıklayınız.

 

Belirlenen tarih aralığında yapılan başvurular İYTE Eğitim Bursu Komisyonu’na teslim edilir.

İYTE EBU her akademik yıl başında yeni başvuru toplar. Burs bağış koşullarında aksi belirtilmediği sürece, bir önceki yılın bursiyerleri de yeniden başvuru yapmakla yükümlüdür.

İYTE Rektörlüğü

Eğitim Bursu Ofisi Koordinatörlüğü (EBU)