Hakkımızda

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eğitim Bursu Ofisi Koordnatörlüğü, EBU kısa adıyla, öğrencilerimizin kendilerini geliştirme süreçlerinde karşılaşabilecekleri maddi dar boğazları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla, 20.09.2022 tarihinde kurulmuştur.

EBU; İYTE Öğrencilerine burs olanakları oluşturan, farklı kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerin burs olanaklarını duyuran ve İYTE Vakfı kaynaklı bursların, başvuru toplama aşamasından öğrencimize ulaştırılmasına kadar geçen süreci yöneten Rektörlüğümüze doğrudan bağlı bir Koordinatörlüktür. Burs süreçlerinin sağlıklı işlemesini sağlamak ve maddi imkansızlıklar nedeniyle hiç bir öğrencisinin eğitimden mahrum kalmaması için çalışır.

Düzenli bağışların İYTE Vakfı’na yatırılması, buradan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize aktarılması, bağışçıların arttırılması gibi konularda çalışmalarına devam eden EBU, desteklenmeyi bekleyen öğrencilerimizle, destekte bulunmak isteyen kişi ve kurumsal bağışları birbirleri ile buluşturmak gayesindedir. Bir yandan, desteklerin öğrencilerimize ulaştırılması ve burs verme arayışında olan kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi amacı ile faaliyetlerine devam ederken, bir yandan da yeni bursların bulunması için görüşmeler gerçekleştirmektedir.

Öğrencilerimize sadece maddi değil, staj-istihdam ve mentörlük sağlayabilecek kurum ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunarak da Yönetim Kurulu Üyesi bulunduğu Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezine destek olmakta, Kariyer Ofisi ve Mezunlar Ofisi ile de ortak çalışmalar içinde yer almak için gayret göstermektedir.

 

MİSYON

EBU; İYTE öğrencilerinin, eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi olarak desteklenmesi, ​özel sektör ve kamu desteklerinin İYTE öğrencilerine duyurulması, burs süreçlerini takip etmelerini sağlayarak, akademik hayata ve iş yaşamına hazırlanan genç profesyonel adayları olan öğrencilerimize, eğitimlerini maddi imkânsızlıklardan çok etkilenmeden sürdürmeleri için burs desteği sağlanması, bursiyer-bağışçı arasında köprü kurarak sürecin sağlıklı işletilmesi misyonlarına sahiptir. ​

 

VİZYON

Kurumun uluslararasılaşma, sürdürülebilirlik, toplumsal fayda ile bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi olma misyonu ile örtüşen bireylerin yetişmesine burs desteği verilmesini sağlayarak katkı sunmak EBU’nun temel vizyonudur.

 

AMAÇLAR

  • Üniversite içi ve dışı kaynaklardan öğrencilere verilebilecek burslarla ilgili kurum ve kişilerle iletişimi sağlamak ve burs kontenjanlarını iç paydaşlarla işbirliği içinde belirlemek,
  • Üniversite bünyesinde burs verilebilecek öğrencilerin belirlenmesini sağlamak, yapılan başvuruları değerlendirmek,
  • Burs verilen öğrencilerle ilgili işlemlerin yürütülmesini ve öğrencilere burs verilme şartlarının sağlıklı işlemesini sağlamak,
  • Üniversitemizin ilgili birimleri ve burs imkânı sağlayan vakıf, kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
  • İYTE Vakfı aracılığı ile gerçekleşen burs ödemelerinin düzenli işleyişine destek olmak.

 

EBU BURS KOMİSYONU

26 Eylül 2022 tarihinde ataması Rektör tarafından gerçekleştirilen Eğitim Bursu Komisyonu;

Her akademik yılın başında Burs Koordinatörlüğüne yapılan burs başvurularının değerlendirilmesini sağlamak ve ihtiyaçlı öğrencilerin seçimini gerçekleştirmek,

Burs sistemi üzerinde araştırmalar yapmak ve önerilerini Koordinatörlüğe sunmak, gerektiğinde burs yönergesinin güncellenmesi için öneriler hazırlamak ve Burs duyurularının Fakülte/Enstitü/Bölüm ilan panolarında ve akademik listelerde duyurulmasını sağlamak gibi süreçleri yürütür, takip eder.

Komisyon üyeleri Rektör tarafından atanır. Komisyon Rektör (Bulunmadığı hallerde) Rektör Yardımcısı başkanlığında, Rektör Danışmanı, EBU Koordinatörü, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ve İYTE Vakfı Genel Müdürü olmak üzere toplam beş (5) üyeden oluşur. Süresi biten üyeler Rektör tarafından yeniden atanabilirler.

 

İYTE EĞİTİM BURSU OFİSİ YÖNERGESİ