İhtiyaç Bursu

İhtiyaç Bursu; ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere verilen nakdi burslardır. Ebeveyn kaybı, şehit/gazi yakınlığı, engellilik veya 1.dereceden engelli yakınlığı, kronik hastalık durumu, mal varlığı, gelir durumu, boşanmış ebeveyn, okuyan kardeş sayısı, transkript not ortalaması, vb. kriterlerine göre değerlendirilir ve puanlanır.

Burs başvuruları her akademik yılın başında alınır. EBU İhtiyaç Bursu başvuruları, Senatomuzca kabul edilen Başvuru Formunun doldurulması yöntemiyle web sitemizden ilan edilecek tarihler aralığında ve dijital ortamda alınarak kriterlere göre puanlanması için İYTE Eğitim Bursu Komisyonu’na teslim edilir.

Komisyon, İYTE Eğitim Bursu Ofisi Yönergesi esaslarına göre lisans öğrencilerine eğitim ve ihtiyaç bursu verme kriterlerini ve bu kriterler kapsamında öğrencilerden istenilecek belgeleri belirlemiştir. Belge yükleme işlemleri, Başvuru ilanı ile birlikte iletilen dijital portal üzerinden alınmaktadır.

Öğrencilerimiz EBU İhtiyaç Bursundan ve İYTE ile işbirliği içindeki vakıf, kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilmek için, EBU’nun açtığı başvuruyu tamamlamalıdır.

EBU İhtiyaç Bursuna başvurmayı düşünen, başvuran ya da burs alan öğrencilerimiz, burslarla ilgili tüm duyuruları https://ebu.iyte.edu.tr/ ’den takip etmekle ve EBU Burs Yönetmeliğini bilmekle yükümlüdür. Öğrencilerimiz başvurularında ve belge yükleme adımında verdikleri bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan etmiş sayılırlar. Sonuçların ilanı ardından, burs bağlanan, ancak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen ya da burs bağlandıktan sonraki süreçte mezun olup bu konuda bilgilendirme yapmayan öğrencilerimizin bursları iptal edilir ve eğer ödeme yapılmışsa bu tutarlar yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

Öğrencilerimizin ayrıca, Öğrenci Bilgi Sistemi’ndeki (ÖBS) iletişim bilgilerinin güncelliğinden emin olması ve gerekirse güncellemesi gerekmektedir.