Burslar

İYTE Eğitim Bursu Ofisi Koordinatörlüğümüz, maddi sıkıntı yaşayan gençlerimizin desteklenmesi ve öğrenimlerini sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlar. İYTE Vakfına bağış yapan kurum, kuruluş ve bireylerce ya da İYTEli öğrencilere kontenjan ayırdığını belirten diğer vakıf, dernek ve gruplarca belirlenen burs verilme şartları ve öncelikleri de gözetilerek;

  • ihtiyaç,
  • başarı ve ihtiyaç (bir öğrenci hem ihtiyaç sahibi hem de başarılı ise bu burslardan sadece birini alma hakkı vardır)
  • başarı bursları başlıklarında sınıflandırarak listelenir.

İhtiyaç Bursu; ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere verilen nakdi burslardır. Ebeveyn kaybı, şehit/gazi yakınlığı, engellilik veya 1.dereceden engelli yakınlığı, kronik hastalık durumu, mal varlığı, gelir durumu, boşanmış ebeveyn, okuyan kardeş sayısı, transkript not ortalaması, vb kriterlerine göre değerlendirilir ve puanlanır.

Burs başvuruları her akademik yılın başında alınır. EBU İhtiyaç Bursu başvuruları, Senatomuzca kabul edilen Başvuru Formunun doldurulması yöntemiyle web sitemizden ilan edilecek tarihler aralığında ve dijital ortamda alınarak kriterlere göre puanlanması için İYTE Eğitim Bursu Komisyonu’na teslim edilir.

Komisyon, İYTE Eğitim Bursu Ofisi Yönergesi esaslarına göre lisans öğrencilerine eğitim ve ihtiyaç bursu verme kriterlerini ve bu kriterler kapsamında öğrencilerden istenilecek belgeleri belirlemiştir. Belge yükleme işlemleri, Başvuru ilanı ile birlikte iletilen dijital portal üzerinden alınmaktadır.

Öğrencilerimiz EBU İhtiyaç Bursundan ve İYTE ile işbirliği içindeki vakıf, kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilmek için, EBU’nun açtığı başvuruyu tamamlamalıdır.

EBU İhtiyaç Bursuna başvurmayı düşünen, başvuran ya da burs alan öğrencilerimiz, burslarla ilgili tüm duyuruları https://ebu.iyte.edu.tr/ ’den takip etmekle ve EBU Burs Yönetmeliğini bilmekle yükümlüdür. Öğrencilerimiz başvurularında ve belge yükleme adımında verdikleri bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan etmiş sayılırlar. Sonuçların ilanı ardından, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen ya da burs bağlandıktan sonraki süreçte mezun olup bu konuda bilgilendirme yapmayan öğrencilerimizin bursları iptal edilir ve eğer ödeme yapılmışsa bu tutarlar yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

Öğrencilerimizin ayrıca, Öğrenci Bilgi Sistemi’ndeki (ÖBS) iletişim bilgilerinin güncelliğinden emin olması ve gerekirse güncellemesi gerekmektedir.

Başarı Bursu; Üniversiteye giriş başarısına dayalı burslardır. Bu bursların türleri ve kriterleri her yıl Eğitim Bursu Komisyonu tarafından belirlenir. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler OBS sisteminden tespit edilir ve kendilerine e-posta yolu ile bilgilendirme yapılır.


BAŞVURUDA TALEP EDİLECEK BELGELER

EBU İhtiyaç Bursu için; Burs Başvurusu sonrasında İYTE Eğitim Bursu Komisyonunca yapılan değerlendirmelerle asil ve yedek listeler belirlenir ve asil listede yer alan öğrencilerimiz belge yükleme adımına yönlendirilir. EBU tarafından oluşturulan belge yükleme portalı asil liste öğrencilerimize açılır. Asil listedeki öğrencilerimizden istenilecek belgelere aşağıda yer verilmiş olup öğrencilerimiz EBU İhtiyaç Bursu Başvuru ve Belge Yükleme Rehberimizden ve SSS linklerinden faydalanabilir. İstenilen belgeler dışında diğer Vakıf, Dernek ya da Kuruluşların sağladığı/sağlayacağı burslardan faydalandırılacak öğrencilerimizden ilave belgeler talep edilebilir.

NO İSTENECEK BELGE AÇIKLAMA
1 NÜFUS KAYIT(Boşanmış ya da vefat etmiş evebeyn bilgileri) Tüm aile bireylerini gösterir “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“ Anne veya Babanızın E-Devletinden alınacaktır. (‘Nüfus Kayıt Örneği Belge’si oluştururken Nüfus Kayıt Örneği Tipi Bölümünden “Nüfus Aile”yi seçmeniz gerekmektedir)(Dosya formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
2 KİMLİK BİLGİLERİ Öğrenciye ait E-Devlet’ten Kimlik Bilgilerim sayfasının çıktısı (Dosya Formatı: PDF veya JPEG) Almak için tıklayınız.
3 ADLİ SİCİL KAYDI Adli Sicil Kaydı (Öğrenciye ait E-Devlet’ten alınan “Adli Sicil Kaydı Sorgulama” sonuç ekranı (Dosya formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
4 ENGELLİLİK Öğrencinin/1.dereceden aile bireylerinin rapora bağlı engelli olma durumu varsa belgesi (İlgili Hastaneden (Dosya Formatı: JPEG) ya da Sağlık Bakanlığı E-devlet Portalından) (Dosya formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
5 KRONİK HASTALIK Öğrencinin/1. Dereceden aile bireylerinin Kronik Hastalık Raporu (E-nabız sisteminden) (Dosya Formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
6 ŞEHİT/GAZİ Öğrencinin anne veya babası resmi görevde iken şehit veya gazi olmuş ise belgesi veya noterden onaylı belgesinin taratılmış hali (Şehit/Gazi olan Anne/babanın mensubu olduğu Kuv.K.lığı, J.Gn.K.lığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan) (Dosya formatı: PDF veya JPEG)
7 MAL BEYAN Mal Beyanı Belgesi (Başvuru sahibi ve 1. Derece yakınlıkta aile bireyleri için) (Dosya Formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
8 GELİR BİLGİSİ Gelir beyanı ile ilgili olarak anne babanın çalıştığı kurumdan alınan imzalı maaş bordrosu/emekli iseler, E-Devlet’ten ‘4A/ 4B/ 4C Emekli Aylık Bilgisi’ sonuç ekranının barkodlu çıktısı (Dosya formatı: PDF ya da JPEG) Almak için tıklayınız.

 


BURS BAŞVURU VE BELGE YÜKLEME REHBERİ

Bu rehber öğrencilerimizin belgelerini eksiksiz doldurabilmeleri için oluşturulmuştur. EBU İhtiyaç Bursuna başvuracak her öğrencimiz, bu rehberdeki hususları dikkatle okumalıdır.

Belge yükleme aşamasına geçerek burs başvurusunu tamamlayacak öğrenciler bu rehberdeki yönergeleri dikkate alarak belgelerini istenilen şekilde ve eksiksiz yüklemelidir. Belgelerini uygun şekilde yüklememiş olan öğrencilerimizin burs başvuruları kabul edilmez.

Burs Başvuru ve Belge Yükleme Rehberine Ulaşmak için Tıklayınız.

 


EBU BURS DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Eğitim Bursu Ofisimiz tarafından Burs almaya hak kazandıktan sonra, yurt içi ya da yurt dışı kurumların istemesi halinde Burs verilmek üzere burs aldığınızı gösterir EBU Burs Belgesi talep etmek için aşağıda indirilebilir bağlantıdan örnek dilekçeyi indirip doldurduktan sonra konu alanına: “EBU Burs Belgesi Talebi” yazarak,  egitimbursuofisi@iyte.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.

Taleplerinizi, imza sürecini de dikkate alarak en az 1 hafta öncesinden gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz. Örnek dilekçe için tıklayınız.

 


İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM BURSU OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE,

Tarih

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ………………………… Bölümü ……….. sınıfta okumakta olan aşağıda kimlik bilgileri yazılı öğrenciniz olarak, 20..-20.. Akademik Yılında “İYTE Eğitim Bursu Başvuruları” çerçevesinde EBU Bursu almakta olduğumu gösterir “EBU Burs Belgesi”nin hazırlanmasını bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla

İmza

 

T.C. Kimlik No:
Adı – Soyadı:
Baba Adı:
Anne Adı:
Doğum Tarihi:
Doğum Yeri: