Eğitim Bursu Komisyonumuz

26 Eylül 2022 tarihinde ataması Rektör tarafından gerçekleştirilen Eğitim Bursu Komisyonu;

Her akademik yılın başında Burs Koordinatörlüğüne yapılan burs başvurularının değerlendirilmesini sağlamak ve ihtiyaçlı öğrencilerin seçimini gerçekleştirmek,

Burs sistemi üzerinde araştırmalar yapmak ve önerilerini Koordinatörlüğe sunmak, gerektiğinde burs yönergesinin güncellenmesi için öneriler hazırlamak ve Burs duyurularının Fakülte/Enstitü/Bölüm ilan panolarında ve akademik listelerde duyurulmasını sağlamak gibi süreçleri yürütür, takip eder.

Komisyon üyeleri Rektör tarafından atanır. Komisyon Rektör (Bulunmadığı hallerde) Rektör Yardımcısı başkanlığında, Rektör Danışmanı, EBU Koordinatörü, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı ve İYTE Vakfı Genel Müdürü olmak üzere toplam beş (5) üyeden oluşur. Süresi biten üyeler Rektör tarafından yeniden atanabilirler.