İhtiyaç Bursu Başvurusu

EBU İhtiyaç Bursu Başvurusu sonrasında İYTE Eğitim Bursu Komisyonunca yapılan değerlendirmelerle asil ve yedek listeler belirlenir ve asil listede yer alan öğrencilerimiz belge yükleme adımına yönlendirilir.

EBU tarafından oluşturulan belge yükleme portalı asil liste öğrencilerimize açılır.

Asil listedeki öğrencilerimizden istenilecek belgelere aşağıda yer verilmiş olup öğrencilerimiz EBU İhtiyaç Bursu Başvuru ve Belge Yükleme Rehberimizden ve SSS linklerinden faydalanabilir.

İstenilen belgeler dışında diğer Vakıf, Dernek ya da Kuruluşların sağladığı/sağlayacağı burslardan faydalandırılacak öğrencilerimizden ilave belgeler talep edilebilir.

 

NO İSTENECEK BELGE AÇIKLAMA
1 NÜFUS KAYIT

(Boşanmış ya da vefat etmiş evebeyn bilgileri)

Tüm aile bireylerini gösterir “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“ Anne veya Babanızın E-Devletinden alınacaktır. (‘Nüfus Kayıt Örneği Belge’si oluştururken Nüfus Kayıt Örneği Tipi Bölümünden “Nüfus Aile”yi seçmeniz gerekmektedir)(Dosya formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
2 KİMLİK BİLGİLERİ Öğrenciye ait E-Devlet’ten Kimlik Bilgilerim sayfasının çıktısı (Dosya Formatı: PDF veya JPEG) Almak için tıklayınız.
3 ADLİ SİCİL KAYDI Adli Sicil Kaydı (Öğrenciye ait E-Devlet’ten alınan “Adli Sicil Kaydı Sorgulama” sonuç ekranı (Dosya formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
4 ENGELLİLİK Öğrencinin/1.dereceden aile bireylerinin rapora bağlı engelli olma durumu varsa belgesi (İlgili Hastaneden (Dosya Formatı: JPEG) ya da Sağlık Bakanlığı E-devlet Portalından) (Dosya formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
5 KRONİK HASTALIK Öğrencinin/1. Dereceden aile bireylerinin Kronik Hastalık Raporu (E-nabız sisteminden) (Dosya Formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
6 ŞEHİT/GAZİ Öğrencinin anne veya babası resmi görevde iken şehit veya gazi olmuş ise belgesi veya noterden onaylı belgesinin taratılmış hali (Şehit/Gazi olan Anne/babanın mensubu olduğu Kuv.K.lığı, J.Gn.K.lığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan) (Dosya formatı: PDF veya JPEG)
7 MAL BEYAN Mal Beyanı Belgesi (Başvuru sahibi ve 1. Derece yakınlıkta aile bireyleri için) (Dosya Formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
8 GELİR BİLGİSİ Gelir beyanı ile ilgili olarak anne babanın çalıştığı kurumdan alınan imzalı maaş bordrosu/emekli iseler, E-Devlet’ten ‘4A/ 4B/ 4C Emekli Aylık Bilgisi’ sonuç ekranının barkodlu çıktısı (Dosya formatı: PDF ya da JPEG) Almak için tıklayınız.