Amaçlarımız

  • Üniversite içi ve dışı kaynaklardan öğrencilere verilebilecek burslarla ilgili kurum ve kişilerle iletişimi sağlamak ve burs kontenjanlarını iç paydaşlarla işbirliği içinde belirlemek,
  • Üniversite bünyesinde burs verilebilecek öğrencilerin belirlenmesini sağlamak, yapılan başvuruları değerlendirmek,
  • Burs verilen öğrencilerle ilgili işlemlerin yürütülmesini ve öğrencilere burs verilme şartlarının sağlıklı işlemesini sağlamak,
  • Üniversitemizin ilgili birimleri ve burs imkânı sağlayan vakıf, kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
  • İYTE Vakfı aracılığı ile gerçekleşen burs ödemelerinin düzenli işleyişine destek olmak.