İYTE EBU Burs 2023-24 Akademik Yılı Hedef

İkamet adresi 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminden doğrudan etkilenen illerde bulunan ve felaketten bedensel yara almadan kurtulabilen 363 İYTEli öğrencimize özel açılan burs çağrısı kapsamında 190 öğrencimiz başvurmuş ve bu öğrencilerimize Mart itibarıyla 750 TL/Ay’lık Nisan itibarıyla da 1000 TL/Ay burs bağlanmıştır.

2023-2024 Akademik yılı için

  • Depremden kurtulan öğrencilerimize sağlanan burs olanağının devamlılığı ve
  • Bu felaketten doğrudan etkilenmemiş olsa da farklı sebeplerle maddesel dar boğaza sahip öğrencilerimize burs olanağı sağlanmalıdır.

Deprem, mevcut genel ekonomik etkiler ve İYTE yerleşkesinin konumu nedeniyle 2023-2024 Akademik yılında en az 600 öğrencimizi, en az 9 ay süre ve en az 1000 TL/Ay ile burslandırabilmek hedeflenmiştir.

2023 yılı hedefimize ulaşabilmemiz için bağışçılarımızın katkıları çok büyük önem arz etmektedir.

Burs olarak yönlendirmek isteyebileceğiniz kurumsal veya bireysel bağışlarınızı, Koordinatörlüğümüzle iletişime geçerek, web sayfamızdaki Bağışlar sekmesini inceleyerek, İYTE Vakfı Öğrenci Yardımları Hesabımıza yönlendirebilirsiniz. Ayrıca, bağlı bulunduğunuz bir firma, vakıf, dernek, grup vb kanallar aracılığı ile oluşturduğunuz burs imkânlarından İYTEli öğrencilere kontenjan ayırmayı uygun görmeniz durumunda yine EBU Koordinatörlüğümüz iletişim kanallarını kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.