İYTE EBU Burs 2022-23 Akademik Yılı Gerçekleşme

1992 yılında kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) https://iyte.edu.tr/ öncü, genç ve yenilikçi bir yükseköğretim kurumudur. Türkiye’nin ilk ve tek “Teknoloji Enstitüsü” olan İYTE, bilim ve teknoloji alanında dünyanın önde gelen merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde genç yaşına rağmen İYTE Türkiye’nin en başarılı ilk dört üniversitesi arasında yer almıştır. Enstitümüz 2022 yılında da Times Higher Education’dan Yükseköğretimin Oskarı olarak Bilinen “Uluslararasılaşma Ödülü”nün sahibi olmuştur.

Bilime evrensel düzeyde katkı sağlayacak bilim insanı, araştırmacı, girişimci ve ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınma sürecine yön verecek rol modeller yetiştirmek amacıyla az sayıda idealist akademisyenin emeği ile kurulan İYTE’nin birçok prestijli küresel ağda üyelikleri bulunmaktadır.

Lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz bizlerin ve dünya çapında pek çok kuruluşun nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktadır. Onlar, sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın geleceğini şekillendirecek küresel lider adayıdır.

EBU, öğrencilerimizin kendilerini geliştirme süreçlerinde karşılaşabilecekleri maddi dar boğazları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla, 20.09.2022 tarihinde kurulmuştur. Bu amaçla EBU, İYTE Vakfı ve/ve ya diğer Vakıflar, Dernekler, vb burs olanaklarını duyuran ve İYTE Vakfı burslarının başvuru toplama aşamasından öğrencimize ulaştırılmasına kadar geçen süreçte yer alır.  İlk bursiyer başvurularını 21-24 Eylül 2022 aralığında toplayan Koordinatörlük, Eğitim Bursu Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonrası, mevcut imkanlar dahilinde 211 İYTEli öğrencinin desteklenmesini sağlayabilmiştir.

2022 yılı EBU Burs başvurusu toplama ve değerlendirme süreç özeti:

Başvuru Toplama

Başvurular her akademik yıl başında, Senatomuzca kabul edilen Başvuru Formunun doldurulması yoluyla toplanır. Form içeriğinde istenen belgeler Tablo 1’e aktarılmıştır.

Tablo 1: Öğrencilerden Talep Edilen Belgeler

NO İSTENEN BELGE AÇIKLAMA
1 NÜFUS KAYIT

 

Tüm aile bireylerini gösterir “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“ Anne veya Babanızın E-Devletinden alınacaktır. (‘Nüfus Kayıt Örneği Belge’si oluştururken Nüfus Kayıt Örneği Tipi Bölümünden “Nüfus Aile”yi seçmeniz gerekmektedir) (Dosya formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
2 KİMLİK BİLGİLERİ Öğrenciye ait E-Devlet’ten Kimlik Bilgilerim sayfasının çıktısı (Dosya Formatı: PDF veya JPEG) Almak için tıklayınız.
3 ADLİ SİCİL KAYDI Adli Sicil Kaydı (Öğrenciye ait E-Devlet’ten alınan “Adli Sicil Kaydı Sorgulama” sonuç ekranı (Dosya formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
4 ENGELLİLİK Öğrencinin/1.dereceden aile bireylerinin rapora bağlı engelli olma durumu varsa belgesi (İlgili Hastaneden (Dosya Formatı: JPEG) ya da Sağlık Bakanlığı E-devlet Portalından) (Dosya formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
5 KRONİK HASTALIK Öğrencinin/1. Dereceden aile bireylerinin Kronik Hastalık Raporu (E-nabız sisteminden) (Dosya Formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
6 ŞEHİT/GAZİ Öğrencinin anne veya babası resmi görevde iken şehit veya gazi olmuş ise belgesi veya noterden onaylı belgesinin taratılmış hali (Şehit/Gazi olan Anne/babanın mensubu olduğu Kuv.K.lığı, J.Gn.K.lığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan) (Dosya formatı: PDF veya JPEG)
7 MAL BEYAN Mal Beyanı Belgesi (Başvuru sahibi ve 1. Derece yakınlıkta aile bireyleri için) (Dosya Formatı: PDF) Almak için tıklayınız.
8 GELİR BİLGİSİ Gelir beyanı ile ilgili olarak anne babanın çalıştığı kurumdan alınan imzalı maaş bordrosu/emekli iseler, E-Devlet’ten ‘4A/ 4B/ 4C Emekli Aylık Bilgisi’ sonuç ekranının barkotlu çıktısı (Dosya formatı: PDF ya da JPEG) Almak için tıklayınız.

 

Belirlenen tarih aralığında yapılan başvurular İYTE Eğitim Bursu Komisyonu’na teslim edilir.

EBU her akademik yıl başında yeni başvuru toplar. Burs bağış koşullarında aksi belirtilmediği sürece, bir önceki yılın bursiyerleri de yeniden başvuru yapar ve başvuruları değerlendirmeye alınır.

Değerlendirme Kriterleri

İYTE Eğitim Bursu Komisyonu, başvuruları; ebeveyn kaybı, şehit/gazi yakınlığı, engellilik veya 1.dereceden engelli yakınlığı, kronik hastalık durumu, mal varlığı, gelir durumu, boşanmış ebeveyn, okuyan kardeş sayısı, transkript not ortalaması, vb kriterlerine göre değerlendirir, puanlar ve İYTE Vakfına bağış yapan kurum, kuruluş ve bireylerce ya da İYTEli öğrencilere kontenjan ayırdığını belirten diğer vakıf, dernek ve gruplarca belirlenen burs verilme şartları ve önceliklerini gözeterek,

  • İhtiyaç,
  • başarı ve
  • ihtiyaç ve başarı

bursları başlıklarında sınıflandırır.

2022 Yılı Gerçekleşme:

2022-2023 Akademik yılı için firmalarla yapılan protokoller ve bağışçılarımızdan sağlanan destek miktarı çerçevesinde, toplanan başvuruların sadece 1/3 ü olumlu yanıtlanabilmiştir. Doğrudan İYTE Vakfı tarafından yapılan burs ödemelerinde bursiyer, 10 ay süreyle,

  • hiçbir yerden Burs Almıyorsa 750 TL/Ay
  • KYK Kredi/Burs gibi tek bir yerden Burs Alıyorsa 600 TL/Ay
  • iki ve üstü yerden Burs Alıyorsa 400 TL/Ay

burslandırılmıştır. EBU tarafından, İYTE Vakfı (Firma/Kuruluş Bağış protokolleri ve bireysel ödemeler), İYYE Vakfı dışındaki vakıflar, dernek ve gruplara burslandırılmak üzere bildirilen İYTEli öğrenci sayıları ve burs kaynakları Tablo 2’de verilmiştir.

 

Tablo 2: Kurum İçi / Kurum Dışı Bağışçı ve Bursiyer Dağılımı