İYTE Eğitim Bursu Ofisi (EBU) Koordinatörlüğü

İYTE Eğitim Bursu Ofisi, 2022 Eylül ayında kurulmuş ve İYTE Rektörlüğüne bağlı olarak görev yapan bir Koordinatörlüktür.

İYTE Öğrencilerine burs olanakları oluşturmak, burs süreçlerinin sağlıklı işlemesini sağlamak ve maddi imkansızlıklar nedeniyle hiç bir öğrencisinin eğitimden mahrum kalmaması için çalışır.

“Eğitim Bursu Ofisi” adıyla lisans öğrencilerimizi, maddi ve manevi olarak desteklemek, burs olanaklarından haberdar etmek ve onlara güncel bilgilendirmeler yapmak üzere kurulmuş olan ofisimizin kısa adı EBU‘dur.

Düzenli bağışların İYTE Vakfı’na yatırılması, buradan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize aktarılması, bağışçıların arttırılması gibi konularda çalışmalarına devam eden EBU, desteklenmeyi bekleyen öğrencilerimizle, destekte bulunmak isteyen kişi ve kurumsal bağışları birbirleri ile buluşturmak gayesindedir. Bir yandan, desteklerin öğrencilerimize ulaştırılması ve burs verme arayışında olan kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi amacı ile faaliyetlerine devam ederken, bir yandan da yeni bursların bulunması için görüşmeler gerçekleştirmektedir.

Öğrencilerimize sadece maddi değil, staj-istihdam ve mentörlük sağlayabilecek kurum ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunarak da Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Eğitim Direktörlüğüne destek olmakta, diğer ofis ve birimlerle (SOYAD, Mezunlar Ofisi, İYTE Vakfı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı vb.) paylaşım ve ortak çalışma süreçlerinde yer almaktadır.

 

Öğr.Gör. Şeniz BALCI

Koordinatör

Eğitim Bursu Ofisi Koordinatörlüğü
Tel: 0232 750 6377
egitimbursuofisi@iyte.edu.tr